Strona domowa Anny Orłowskiej

Konkurs ortograficzny

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLASY II 

 

  1. Uzupełnij wyrazy literami „ż” lub „rz”.

 

„Żabka”

Nikt mnie o tym nie p.....ekona i nikomu nie uwie......ę, ....e ta .....abka, ta zielona, to jest szpetne, b....ydkie zwie.....ę. Proszę tylko pat....eć z bliska! Sukieneczka na niej biała, wie.....chem płaszczyk zieloniutki jak ten listek, jak ta trawa. I zielone mają butki, nó....ka lewa, nó.....ka prawa. Główkę te..... kapturek kryje, ciemne prą.....ki p....y kaptu.....e, tylko oczy ma zbyt du.....e i za gruba nieco szyję.

Wg M. Konopnickiej

 

 

  1. Podpisz obrazki:

 

 

[image] [image] [image]

 

 

 

.......................................................................................

 

 

 

 

[image] [image] [image]

 

 

....................................... ............................. ................................... 

[image] [image] [image]

 

 

................................... ............................... .....................................

 

 

 

[image] [image]

 

 

.................................... ............................... ................................

 

  1. Uzupełnij w wyrazach odpowiednie litery.

 

„Kózka”

Była kó....ka kosmata i z bró....ką. Pasła się na chudej tra....ce za rzeką. Aż ra.... urwała się z powró.....ka i dalej w świat. Biegła przez ście....ki i dró....ki, mało nie złamała koziej nó....ki. W ogró....ku zobaczyła grzą....ki kapusty. Przestraszyła się dzia....ka Macieja. Stał w ogró.....ku z kone....ką.

Wg L. Krzemienieckiej

 

 

  1. W podanych wyrazach wstaw głoski miękkie:

ci, ni, si, dzi lub ć, ś, ń, ź, dź.

 

 

stycze......, pa......dziernik, k.....ęgar....a, czere......nie, bu......k,

 

najład....ejszy, wy.....eraczka, codzien.....e, łabę.....e, ......oła

  1. Wstaw „ó” lub „u”.

 

Pewien t.....rysta chciał zapolować na str.....sie w Australii. Dł.....go szykował się do tej tr....dnej podr....ży. W końcu wyr.....szył i po wieku dniach rozbił ob....z w kraj..... kang....r.....w. Pod wiecz....r wyczyścił broń i udał się na p....łnoc. Wkr.....tce zabłądził jednak w p.....szczy. Chciał przenocować, ale oblazły go mr....wki. B....l sprawił, że t.....rysta zapomniał o polowaniu.

 

  1. Połącz prostokąty tak, by powstał poprawnie zapisany wyraz.

 

mik

cho

rka

cu

 

 

kierek

tel

ho

 

 

ka

dło

że

 

 

lazko

źno

pu

rze

 

 

chomy

czownik

rze

 

 

 

łnierz

ża

ru

żo

 

 

owiec

enek

boch

rzo

 

 

łędzie

ater

boh

żo

 

 

dkiewka

enny

psz

wież

 

 

ygotował

prz

ba

wierzz

 

 

 

  1. Uzupełnij zdania rzeczownikami z nawiasów w odpowiedniej formie:

 

 

Zuzia poszła z (koleżanka) ................................................. do sklepu.

Tolek chce zostać w przyszłości (kierowca) ...................................... .

 

Zosia pokazuje swoim (koleżanki) ..................................... nową lalkę.

Jacek nie może naostrzyć kredek swoją (temperówka)..........................

Zosia przygląda się kolorowym (książki) .......................................... w sklepie papierniczym.

Ulubioną (książka) ........................................ Zuzi jest „Plastusiowy pamiętnik”.

Ola z zaciekawieniem przygląda się pięknie ilustrowanym (książki) ........................................... .  

  1. W puste miejsca wpisz „ch” lub „h”.

 

Pewien ......ipopotam był .......ory. Miał ......rypkę i ciągle wzdy.....ał. Opiekowali się nim mały ......omik i wesoła ......iena. Przez dwa tygodnie chuchali i dmu.....ali na ......rząkającego .......ipcia. Postanowili go .......artować po ......orobie.

 

  1. Napisz krótką informację dla swojego kolegi (swojej koleżanki) z innego kraju o tym kim jesteś i skąd pochodzisz (podaj nazwę kraju, stolicy – dzisiejszej lub dawnej, miejscowości, w której mieszkasz na co dzień).

 

............................................................................................